Servisná rubrika

V tejto rubrike prinášame užitočné informácie, informácie o literárnych súťažiach a pozvánky na podujatia, ktoré nám posielate do rekakcie. Rubrika obsahuje aj odkazy na slovenské krajanské média a médiá v zahraničí v slovenčine.

 

* Slovenské krajanské elektronické médiá a elektronické médiá pre krajanov na Slovensku *
* Slovenské krajanské printové periodiká v Srbsku * Slovenské krajanské printové periodiká v Rumunsku * Slovenské eketronické médiá v Srbsku a slovenské redakcie v srbských médiách *

* VÝZVY, PODNETY, INŠPIRÁCIE *

Pozrite si aj rubriky:

* LITERÁRNE KLUBY V SR *

* SÚŤAŽE * Z POZVÁNOK NA PODUJATIA *

 

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2021

 61 712 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 281 031 

V roku 2020 ste si prezreli
 
1 331 728 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com