SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ PRINTOVÉ PERIODIKÁ V RUMUNSKU

21.07.2015 21:10

Slovenské printové médiá v Rumunsku 

Dolnozemský Slovák
Časopis Slovákov v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku
Časopis bol prvým ústredným informátorom o národnom, spoločenskom, politickom a kultúrnom živote Slovákov vo Vojvodine. Prvé číslo vyšlo v Novom Sade roku 1902. Majiteľom, vydavateľom a zodpovedným redaktorom bol vtedy známy novosadský právnik Dr. Miloš Krno.
Vydavatelia: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Slovenská sekcia Spolku vojvodinských spisovateľov, Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci, Celoštátna slovenská samospráva, Čabianska organizácia Slovákov, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Rumunsku
Periodicita: štyri razy ročne spolu s knižnými vydaniami
Kontakty: Ivan Miroslav Ambruš z Rumunska, hlavný a zodpovedný redaktor; redakcia: Alžbeta Uhrinová Hornoková (Maďarsko), a Martin Prebudila (Srbsko); redakčná rada: Dagmar Mária Anoca, Miroslav Demák, Ján Fuzik, Michal Harpáň (predseda), Pavel Hlásnik, Mária Katarína Hrkľová, Anna Ištvánová, Martin Štrbka, Vladimír Valentík
Adresa redakcie: 315500 Nadlak, ul. Independenţei č. 36, jud. Arad, Rumunsko
Tel.: 00-40-(0)257-473517
E-mail: kvsivankrasko@gmail.com
ISSN 1454-5489

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 117 626 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 682 592 

 POZRELI STE SI VIAC AKO POL MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com