Štandardné rozsahy príspevkov v Literárnom týždenníku

17.07.2018 07:55

 

(1 normalizovaná strana =1 normostrana = 1 800 znakov vrátane medzier)

 

1. Krátky príspevok:

* SPRÁVA, ANOTÁCIA, POZNÁMKA: max. 0,5 normostrany, t. j. do 900 znakov;

* ROZŠÍRENÁ SPRÁVA: max. 1 normostrana, t. j. do 1 800 znakov.

 

2. Stredne dlhý príspevok:

* LITERÁRNA RECENZIA: max. 2,5 normostrany, t. j. do 4 500 znakov

(Čo musí obsahovať recenzia? 1. sken alebo fotografiu obálky recenzovanej knihy, 2. úpné bibliografické údaje, t. j. meno a priezvisko autora či autorov knihy, názov, alebo aj podnázov knihy, ak ho kniha má, poradie vydania, miesto vydania, názov vydavateľ, rok vydania, ISBN, resp. aj kto knihu ilustroval);

* KOMENTÁR: max. 2,5 normostrany, t. j. do 4 500 znakov (+ dokumentárna fotografia);

* RECENZIA PODUJATIA: max. 2,5 normostrany, t. j. do 4 500 znakov (+ dokumentárna fotografia).

 

3. Príspevok na celú časopiseckú stranu:

* ODBORNÝ ČLÁNOK, ESEJ, REPORTÁŽ, PRÓZA: max. 6,5 normostrany, t. j. do 11 700 znakov (+ 2 dokumentárne fotografie);

* MEDAILÓN AUTORA: max. 0,5 normostrany, t. j. do 900 znakov.

 

4. Rozhovor:

* ROZHOVOR: max. 6,5 normostrany, t. j. do 11 700 znakov  (+ veľká portrétna fotografia + fotografia s autorom z podujatia a pod.);

* MEDAILÓN INTERVIEWOVANÉHO: 0,5 normostrany, t. j. do 900 znakov.

 

5. Poézia:

* BÁSNE: 50 – 100 veršov (podľa šírky verša);

* MEDAILÓN BÁSNIKA: max. 0,25 normostrany, t. j. do 450 znakov.

 

Poznámky:

1) Väčší rozsah príspevkov sa dá poslať po dohode s redakciou.

2) Ak posielate redakcii neobjednané príspevky, prosíme, aby ste neprekračovali štandardné rozsahy.

3) Neobjednané rukopisy redakcia nevracia.

 

 

Určenie rozsahu rukopisu (v textovom editore v počítači)

 

 

(Uverejnené: 26.10.2014; aktualizované: 28. 1. 2017; autualizované 17. 7. 2018)

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 178 661 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 097 920 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com