1. 4. – ZELENÝ ANDERSEN – NOC S ANDERSENOM – V Mestskej knižnici v Bratislave

Mestská knižnica v Bratislave pozýva na 16. ročník populárnej celoslovenskej akcie

Zelený Andersen – Noc s Andersenom

V piatok 1. apríla 2016 o19.00 hod. v Úseku literatúry pre deti a mládež na Kapucínskej 1 – 3 v Bratislave.

*

Raz do roka môžu deti stráviť v knižnici Noc s Andersenom plnú hier, zábavy a rozprávkových príbehov.

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 238 608 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 331 728 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN TRISTOTRIDSAŤ TISÍC STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com