Augustová tvorivá dielňa pre verejnosť v budove Praetoria SSG v Banskej Bystrici – 29. AUGUST

* Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pozýva na augustovú tvorivú dielňu pre verejnosť v sobotu 29. 8. od 13. do 16. hod.  v budove Praetoria na Nám. Š. Moysesa 25, ktorá bude obsahovo a formálne nadväzovať na výrazovo a umelecky rozmanitú výstavu 10 rokov maľby. Vstupné: 3 € dospelí/1,50 € deti, žiaci, dôchodcovia/ZŤP zadarmo; v prípade záujmu sa prosím objednajte vopred na tel. č: 048/470 1624, 470 1615 alebo e-mailom na edukacne@ssgbb.sk do piatka 28. 8. 2015 do 12. hod.; kontaktné osoby: Mgr. Jana Gamcová, Mgr. Martina Martincová.

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2018

 164 497 

Počet stránok od 1. 1. 2018

 925 167 

 PREKROČILI STE

 TRI ŠTVRTE MILIÓNA! 

V roku 2017 ste si prezreli
 VYŠE 670 000 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com