Cesty Vincenta Šikulu sa končia

Na fotografii Stanislav Štepka, vedúca ososbnosť Radošinského naivného divadla (vpravo), a Anna Šikulová, vdova po Vincetovi Šikulovi (druhá sprava). Foto: archív RND

 

Tretieho marca tohto roku sa slávnostne ukončí výstava Cesty Vincenta Šikulu, ktorú možno  navštíviť vo výstavnej sieni Univerzitnej knižnice na Michalskej ul. 1 v Bratislave. Vernisáž sa uskutočnila v decembri minulého roku pri príležitosti 16. výročia úmrtia spisovateľa a jeho nedožitých 80.  narodenín. Pre veľký úspech a vizuálnu príťažlivosť výstavu dva predĺžili, takže návštevníci majú ešte možnosť prezrieť si spomienky na spisovateľov život a jeho tvorbu. Mimoriadne zaujímavo pôsobia najmä fotografie, originály výtlačkov novín, osobné a rodinné veci dokumentujúce kultúrny a spoločenský život, v ktorom Vincent Šikula pôsobil ako spisovateľ, hudobník, učiteľ, scenárista, knižný redaktor, a aj predseda Spolku slovenských spisovateľov. Projekt zastrešila obec Dubová, podporil ho FPU a Tempest, architektonické riešenie Martin Kubina.

TATIANA JAGLOVÁ

 

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 178 661 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 097 920 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com