Interaktívne DVD Herodes a Herodias (2014) otvára divadelný archív širokej verejnosti

Nový projekt Divadelného ústavu Prítomnosť divadelnej minulosti prináša čo najširšiemu okruhu záujemcov interaktívny nosič (DVD-ROM), ktorý im pomocou archívneho materiálu atraktívnou formou sprostredkuje divadelnú minulosť. Na pozadí inscenácií, ktoré závažnou mierou zasiahli do divadelnej histórie, prezentujeme bohatstvo našich archívnych, múzejných a dokumentačných fondov a zbierok ako i spôsoby uchovávania divadelnej minulosti.

 

V prvom z pripravovaného radu DVD nazeráme na inscenačnú tradíciu vrcholnej drámy Pavla Országha Hviezdoslava Herodes a Herodias, ktorú od vzniku slovenského profesionálneho divadla inscenovali deväťkrát na profesionálnych javiskách. Pripravili sme, klasifikovali a opísali nespočetné množstvo materiálov, ktoré podávame v podobe vstupných sprievodcov inscenáciou“, poznamenáva Juliana Beňová, teatrologička a historička Divadelného ústavu. „Pomocou dokumentov sme vytvorili moderný obraz inscenácií Herodes a Herodias z rokov 1925, 1937, 1949, 1955, 1968, 1970, 1983, 1990 a 2009 integrovaný do DVD nosiča, aby sme umožnili dotýkať sa divadelného umenia čo najširšiemu okruhu používateľov“, dodáva za celý tvorivý tím.

Okrem analýz, odborných štúdií a recenzií obsahuje DVD množstvo fotografií z inscenácií, denníky tvorcov, inscenačné texty, audiovizuálne spomienky pamätníkov i filmový bonus.

Interaktívne DVD je výsledkom systematického výskumu pracovníkov Centra výskumu divadla a Oddelenia dokumentácie, informatiky a digitalizácie Divadelného ústavu a podáva doteraz najucelenejší obraz o javiskových podobách vrcholnej Hviezdoslavovej tragédie.

Prvé vydanie DVD Herodes a Herodias vychádza v edícii Prítomnosť divadelnej minulosti Divadelného ústavu v Bratislave. Na jeho vzniku sa podieľali: Juliana Beňová, Anna Grusková, Karol Mišovic a Zuzana Šnircová.

 

(Zdroj: Interaktívne DVD Herodes a Herodias otvára divadelný archív širokej verejnosti. In: Divadelný ústav [online]. Dostupné na internete: <TU>)

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 121 282 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 718 252 

 POZRELI STE SI VIAC AKO POL MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com