Ľubica Laššáková na 28. zasadnutí ministrov kultúry krajín V4 (29. 6. 2018)

Ministerka kultúry Slovenskej republiky Ľubica Laššáková (vpravo vpredu) na 28. zasadnutí ministrov kultúry štátov V4. Foto: Archív MK SR

 

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková viedla slovenskú delegáciu na 28. zasadnutí ministrov kultúry krajín Vyšehradskej spolupráce. Zasadnutie sa konalo na záver predsedníctva Maďarska vo Vyšehradskej skupine. Ďalšie spoločné stretnutie sa uskutoční v júni budúceho roka na Slovensku.

 

Počas zasadnutia ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková vyzdvihla úspešné pokračovanie spoločných projektov. Projekt Kolokvium informačno-knižničných pracovníkov z krajín V4 bude pokračovať počas predsedníctva Slovenska v skupine V4 v júni 2019 v Bratislave. Hlavným organizátorom podujatia bude Univerzitná knižnica v Bratislave, ktorá zaradí do série aktivít k stému výročiu svojho vzniku. Ministerka zároveň upriamila pozornosť na projekt „Kruhy na vode“, ktorého prvý ročník na medzinárodnej úrovni s názvom „Rings in Water“ sa uskutoční v októbri 2018. Na národnej úrovni pritom pôjde už o 10. ročník podujatia, ktoré je zamerané na nové možnosti v rozvoji tradičných remesiel v kombinácii so súčasným dizajnom.

Ľ. Laššáková ubezpečila predstaviteľov V4, že podpora kultúry patrí medzi hlavné priority aj nadchádzajúceho slovenského predsedníctva v skupine V4: „Keďže fenomén kultúry je mostom porozumenia medzi ľuďmi a národmi, pomáha predchádzať konfliktom a zároveň ich aj riešiť,“ a vyslovila presvedčenie, že: „... podujatia, ktoré Ministerstvo kultúry SR pripravuje, budú inšpiráciou aj v rámci širokého európskeho priestoru.“

Na záver podujatia sa spolu so svojimi partnermi z Maďarska, Poľska a Českej republiky ministerka kultúry zúčastnila na slávnostnom otvorení Festivalu divadiel krajín V4.

 

(Zdroj: Komunikačný odbor MK SR)

 

---

Bibliografický odkaz:
Komunikačný odbor MK SR: Ministerka kultúry o rozvoji knižnej kultúry na Slovensku. In: MK SR [online]. Uverejnené: 29. 6. 2018. Dostupné na internete: <
TU>.

 

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 238608 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 331 728 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN TRISTOTRIDSAŤ TISÍC STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com