„Okrúhliny“ výtvarníka Pavla Šima-Juríčka – výstava s prezentáciou knihy

Na snímke jubilant Pavol Šima-Juríček (vpravo) spolu s Fedorom Malíkom (v strede) a Petrom Cpinom poliali publikáciu Teší ma, Šima-Juríček „Malíkovým mokom“. Foto: František Mach

 

Dňa 25. októbra 2018 usporiadalo Slovenské národne múzeum, Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre vernisáž výstavy modranského výtvarníka pod názvom Pavol Šima-Juriček: Okrúhliny. Výber z tvorby autora pripravil kurátor PhDr. Bohumír Bachratý, CSc. Súčasťou vernisáže vo výstavnej sieni múzea bolo uvedenie publikácie Teší ma, Šima-Juríček, ktorá predstavuje čitateľovi prierez celoživotnej tvorby výtvarného pedagóga Pavla Šima-Juríčka. Milú slávnosť otvorila riaditeľka múzea PhDr. Viera Jančovičová a slovo odovzdala profesorovi vína Fedorovi Malíkovi, ktorý predstavil tvorbu autora v spojitosti s kráľovským mestom Modra a jeho svetoznámym produktom vínom. Spoločne s priateľom taktiež výtvarníkom Petrom Cpinom poliali Malíkovým vínom nádhernú ešte z tlačiarne voňavú publikáciu autora. Gratuláciu a verše jubilantovi predniesla Ľubomíra Miháliková.

Kurátor výstavy v publikácii predstavuje autora z hľadiska jeho celoživotne práce takto: „Pavol Šima Juríček ročník 1958, výtvarný pedagóg Strednej odbornej školy pedagogickej v Modre, absolvent Strednej priemyselnej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave. V práci autora je široké a pestré rozpätie inšpirácii, námetov a tematiky, obsahu i foriem aj štýlu, techník aj výtvarných materiálov. V oblasti klasických výtvarných disciplín tvorba figurálna, krajinárska i zátišie. Kresby a ilustrácie ceruzka, tuš, akvarel, grafiky, oleje, akryl, kombinované techniky a sochy, objekty z dreva a kovov. V disciplínach užitého umenia dizajn šperkov, nábytku, svietidiel, bytových interiérov, exteriérových objektov, sklenených vitráži. To všetko sú originálne výtvarné autorské diela. Tvorba autora bola prezentovaná od roku 1984 na mnohých výstavách. V tomto roku sa dožil 60 rokov.“

Jubilant Pavol Šima-Juríček s manželkou
Máriou. Foto: František Mach

 

Na vernisáži odovzdal zakladateľ Malokarpatskej vinnej cesty František Mach v mene Spolku vinohradníkov a vinárov VINCÚR v Modre, Neziskovej organizácie rozvoja vidieckej turistiky v Modre a Modranskej muzeálnej spoločnosti jubilantovi Pamätný list, ktorým ocenili celoživotnú prácu umelca v oblasti propagácie Modry a regiónu Malé Karpaty. Jubilant sa mimoriadne zúčastňoval na výtvarnom stvárnení medzinárodnej výstavy vín VITIS AUREA v Modre a Malokarpatskej vinnej cesty. Publikácia vyšla vo vydavateľstve Fedor Malík a syn v roku 2018 v náklade 500 kusov, má 159 strán, obsahuje 149 farebných reprodukcii diel autora, zodpovedný redaktor Mgr. Mária Šima-Juričková, grafická úprava Peter Cpin. Publikácia sa dá kúpiť v SNM – Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre.

FRANTIŠEK MACH, Modra

František Mach odovzdal jubilantovi Pamätný list
od vinárov z Modry. Foto: archív autora

 

Publikované diela Pavla Šímu-Juríčka Gepard a Plameniak, r. 2017, kombinovaná technika

 

(Uverejnené: 11. 11. 2018)

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 178 661 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 097 920 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com