Pocta maestrovi Chudíkovi (13. 7. 2018)

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (vpravo) a manželka maestra Chudíka Alena Chudíková. Foto: archív MK SR

 

V čarokrásnom prostredí Hájneho grúňa 13. júla t. r. v prítomnosti ministerky kultúry Slovenskej republiky Ľubice Laššákovej slávnostne odhalili pamätník maestrovi Ladislavovi Chudíkovi. Pamätník osadili spoločne s obcou Hronec Lesy Slovenskej republiky, š. p.

Miesto, ktoré od detstva miloval

Hájny grúň, miesto ležiace vysoko nad umelcovou rodnou obcou Hronec, bolo jeho obľúbeným. Ide o miesto, ktoré si umelec sám vybral ako miesto posledného odpočinku a jeho najbližší splnili jeho vôľu, keď v úzkom kruhu priateľov rozsypali jeho prach na tomto mieste, aby splynul s horou, ktorú od detstva tak veľmi miloval. Lesy Slovenskej republiky, š. p., spolu s obcou Hronec osadili na tomto mieste pamätník, ktorý bude verejnosti pripomínať tunajšieho významného rodáka, Ladislava Chudíka, výnimočnú osobnosť a slovenskú hereckú legendu. Urobili tak z úcty k mimoriadnemu človeku, ktorého nielen profesionálna životná dráha bola výnimočne úspešná, ale aj ľudský rozmer jeho osobnosti prekračoval hranice všednosti. Tento vzácny muž bol úzko spätý so svojím rodiskom a preukazoval veľkú podporu práve lesníkom, o čom svedčí množstvo lesníckych podujatí, na ktorých sa zúčastnil.   

Modrená socha ako symbol
dkazu umelca

Pamätník z umeleckej dielne Mgr. Art. Matúša Jančuru je modernou sochou s netradičným riešením vytvorený z kameňa a ocele. Podľa slov autora pamätník má dve symbolické roviny: „Žulový podstavec symbolizuje spätosť majstra Chudíka s jeho rodnou zemou a letiace oceľové pláty symbolizujú rozlet a pôsobenie jeho talentu vo svete. Druhá rovina sa viaže k inšpirácii divadelným scenárom, s ktorým majster každodenne pracoval a jednotlivé listy s názvami postáv, ktoré stvárnil rozfukované vetrom, sú jeho životným dielom, ktoré sa rozletelo a umelcovým talentom oblažilo svet.“

Manželka, hostia a priatelia umelca

Slávnostného odhaľovania pamätníka za zúčastnila manželka maestra Ladislava Chudíka Alena Chudíková, ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková, herci Dušan Jamrich, Marek Ťapák, starosta obce Hronec Bohuslav Nemky, generálny riaditeľ Lesy SR, š. p., Marian Staník a blízki priatelia umelca.

Odhalenie pamätníka sa uskutočnilo pred Dňom stromu – sviatkom všetkých, ktorí majú radi les. Patril k nim aj Ladislav Chudík.

 

(LESY SR, š. p.; Komunikačný odbor MK SR)

 

Bibliografický odkaz:
LESY SR, š. p.; Komunikačný odbor MK SR (autor): Pocta maestrovi Chudíkovi. In: MK SR [online]. Uverejnené: 13. 7. 2018. Dostupné na internete: <
TU>
.

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 238608 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 331 728 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN TRISTOTRIDSAŤ TISÍC STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com