Slovenské pohľady 1/2019

Z obsahu:

 • Marián Gešper: Neuvažujme len v globálnych súvislostiach
 • Ivan Krasko: Otcova roľa
 • Nebojša Kuzmanovič: Zmaj a  Slováci (preložila Zdenka Valentová-Belicová)
 • Július Lomenčík: Vrastanie do  koreňov
 • Slavo Kalný: Dva sobáše v  poslednom dome
 • Martin Jurčo: Pod  krídlami Tálie  – rozhovor s  Petrom Jozefom Oravcom;
 • Dalimír Hajko: Báseň ako výraz ľudskej žiadostivosti (Ján Šimonovič)
 • Andrijan Turan: Terra incognita a  kaleidoskop krás
 • Ján Kačala: Panoráma slovenských jazykovedcov slovakistov v  20. storočí (Eugen Pauliny)
 • Jozef Heriban: Škola tanca pre  dospelých (pôvodná divadelná hra)
 • Maroš Bančej: Autor na  sieti a  v  sieti
 • Karl Kraus: Aforizmy (Vybral a  preložil Vincent Šabík)
 • Ľuba Šajdová: Školy básnické (rozhovor s  V. Mihálikom, V. Kondrótom, J. Urbanom a  M. Bančejom)
 • Corrado Colonna: Básne
 • Bohuš Bodacz: Sedem viet o  siedmich knihách
 • Recenzie
 • Zápisník

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 121 282 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 718 252 

 POZRELI STE SI VIAC AKO POL MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com