Svätá omša za MAJSTRA STANA DUSÍKA – v nedeľu 6. 12. 2020 o 18.00 hod. v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch

Milé sestry a bratia, milí priatelia,

uplynul rok, čo nás náhle opustil významný maliar, ilustrátor, esejista akademický maliar MAJSTER STANO DUSÍK.

V nedeľu 6. decembra 2020 o 18.00 hod. budeme v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch

vo svätej omši ďakovať Nebeskému Otcovi za nášho drahého priateľa  Stanislava a vyprosovať mu večnú radosť v Dome Pánovom.

Prosím, spomeňte si naňho vo svojich modlitbách.

S vďakou
Daniela Suchá

 

Na snímke (hore): Stano Dusík (Zdroj foto: sk-sk.facebook.com/stanodusik)

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 238608 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 331 728 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN TRISTOTRIDSAŤ TISÍC STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com