25. výročie vzniku Literárneho týždenníka

KONŠTITUOVAŤ CELISTVÉ VEDOMIE SLOVENSKÉHO OBČANA Časopisy ako médium kultúrnej komunikácie nielen súvisia s fenoménom času – ako to naznačuje už ich pomenovanie –, ale sú v ňom a v jeho pohyboch bytostne ukotvené. Kultúrno-historicky pre médium zvané časopis poukazujúce na periodicitu jeho obkružovania a jeho transformácie je čas kľúčový agens i agent. Kulturológia nám tu ponúka pojmy ako vznik, genéza, profil, program, aktuálnosť, vývin,...
... podľa tohto latinského príslovia sa začala odvíjať cesta jubilujúceho Literárneho týždenníka, spoločensko-kultúrneho časopisu, ktorý pri svojom zrode vniesol do zatuchnutého a skostnateného ovzdušia odumierajúceho spoločenského systému nový osviežujúci vánok; v jeho pokojnom a neraz aj razantnom (nie však rozvášnenom) víre sa predierali na povrch základné otázky bytia ľudského spoločenstva: sloboda, demokracia, dôstojný život človeka, jeho...
FENOMÉN LITERÁRNY TÝŽDENNÍK Štvrťstoročnica Literárneho týždenníka je jubileum, ktoré si zasluhuje pripomenúť význam vzniku a pôsobenia tohto unikátneho mediálneho priestoru, najmä v historickom kontexte zápasov slovenského spoločenstva o základné atribúty rozvoja slovenského národa, jeho kultúry, osobitne literatúry – a využitia historickej príležitosti, ktorá sa naskytovala na sklonku minulého režimu, teda príležitosti plnohodnotne sa podieľať...

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2021

 61 712 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 281 031 

V roku 2020 ste si prezreli
 
1 331 728 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com