Literárny týždenník 2014

Rok 2014, XXVII. ročník

Vianočné dvočíslo Literárneho týždenníka 43 – 44 z 10. decembra 2014 prináša: * POÉZIA * Š. Moravčík: Vianočná prosba * ROZHOVOR * I. Mucha: Čas potvrdzuje, že vodné dielo je užitočné pre ľudí aj prírodu (s jedným zo strojcov gabčíkovskej epopeje sa zhovára A. Blaha) *...
Literárny týždenník 41 – 42 z 26. novembra 2014 prináša: * REFLEXIA/ŠKOLSTVO * E. Petlák: Kvalitatívne, nielen kvantitatívne prístupy: Vybrané myšlienky o vysokej škole alebo zamyslenie nad vybranými oblasťami * MÉDIÁ/KNIHY/LITERATÚRA * Z ohlasov na anketu Literárneho týždenníka o potrebe...
Literárny týždenník 39 – 40 z 12. novembra 2014 prináša: * ROZHOVOR * V. Benková: Pri tvorbe sa mi stíši rytmus srdca: Rozhovor s prvou dámou slovenskej dolnozemskej literatúry, ocenenou Spolkom slovenských spisovateľov za celoživotné dielo (zhovára sa M. Bátorová) * ZDRUŽENIA/VÝROČIE * SSS...
Literárny týždenník 37 – 38 z 29. októbra 2014 prináša: * ROZHOVOR/LITERATÚRA * „Vy Slováci ste veľký národ!“ – rozhovor so slovenským básnikom, literárnym vedcom a prekladateľom Viliamom Turčánym (zhovára sa šéfredaktor Literárneho týždenníka Štefan Cifra) * MÉDIÁ/KNIHY/LITERATÚRA * Z...
Literárny týždenník 35 – 36/2014 prináša: * REFLEXIA * Od zmyslov k zmyslu – Zamyslenie prof. PhDr. Vincenta Šabíka, CSc., literárneho vedca a kritika, estetika, kulturológa, prekladateľa a zakladajúceho šéfredaktora Literárneho týždenníka * MÉDIÁ/KNIHA/LITERATÚRA * Nová interentová stránka...
Literárny týždenník 33 – 34 z 1. októbra 2014 prináša: * ROZHOVOR * Koloman Ivanička: Akumulácia energie v ekonomike, vede a kultúre – posledný rozhovor s významným slovenským medzinárodne uznávaným vedcom (zhováral sa V. Timura) MÉDIÁ/PRIESKUM/ZDRUŽENIA A SPOLKY * Š. Cifra:...
Literárny týždenník 31 – 32 zo 17. septembra 2014 prináša: * ROZHOVOR * Ľ. Jurík: Slová sú trvácnejšie ako skaly (zhovára sa A. Halvoník) * KNIHA/MÉDIÁ/ČITATEĽ/ANKETA * Š. Cifra: Knižná a časopisecká tvorba – základ kultúry a kultúrnosti * Anketa LT na tému: Slovenská pôvodná a prekladová...
Literárny týždenník 29 – 30 z 3. septembra 2014 prináša: ROZHOVOR * Zanietený dokumentarista „neviditeľných“ – Rozhovor so ŠTEFANOM HORSKÝM, rozhlasovým publicistom a kronikárom, autorom literatúry faktu, šéfredaktorom spravodajstva Slovenského rozhlasu v okupačnom období ZO ŽIVOTA SSS *...
Literárny týždenník č. 27 – 28 z 20. augusta 2014 prináša: * ROZHOVORY * SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE – JEDINEČNÉ VYSTÚPENIE SLOVÁKOV V BOJI PROTI NEMECKÉMU FAŠIZMU * Rozhovor s riaditeľom Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislavom Mičevom pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného...
Literárny týždenník č. 25 – 26 z 2. júla 2014 prináša: * ROZHOVORY/ARCHEOLÓGIA * K. Pieta: Bojná – klenotnica počiatkov slovenského kresťanstva, výtvarného umenia a remesla (zhovára sa Š. Cifra) * MÉDIÁ/SERVIS * Otvorený list ministrovi Predstavenstva SSS kultúry SR M. Maďaričovi *...
Literárny týždenník 23 – 24 z 18. júna 2014 prináša: ROZHOVORY/JAZYKOVEDA * Milan Majtán: Spoľahlivý základ pre výskum, spisovateľov i kultúrnu verejnosť (zhovára sa Miroslav Kazík) VÝTVARNÍCTVO * Dvojrozhovor pri príležitosti nedožitého jubilea – s J. Kollerom a K. Fulierovou (zhovára...
Literárny týždenník č. 21 – 22 zo 4. júna 2014 prináša: ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV * Vyhlásenie účastníkov Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov v Trnave 28. mája 2014 * Duchovné slovo titulárneho biskupa F. Rábeka Členskému zhromaždeniu...
Literárny týždenník 19 – 20 z 21. mája 2014 prináša: ROZHOVOR * M. Bielik: Rozvíjať odkaz minulosti v dimenzách nášho storočia (zhovára sa M. Janek) ESEJE/IDENTITA/RECENZIE * A. Klimeková: Dešifrujeme svet rozumom alebo Žijeme v poverách ľudského sveta? * V. Šabík: Jubilejné...
Literárny týždenník 17 – 18/2014 zo 7. mája 2014 prináša: ROZHOVOR V. Skalský: So Slovákmi vo svete treba rátať (zhovára sa M. Janek) F. Výrostko: Úspechy doma aj v zahraničí (zhovára sa M. Bielik) ESEJE/VZDELÁVANIE M. Daniš: Kam smerujú vysoké školy? 10 rokov v EÚ – prínos pre SR;...
Literárny týždenník 15 – 16/2014 z 23. apríla 2014 prináša: ROZHOVOR J. Mikloško: S otvoreným srdcom a neúnavnou výdržou (zhovára sa A. Hykisch) OSOBNOSTI J. Čomaj: A. Blaha – obhajca pravdy,svedomia i vkusu ESEJE/IDENTITA E. Fordinálová: Čo sa v cyrilo-metodskom roku nedopovedalo Prečítajte si na...
Literárny týždenník 13 – 14 z 9. apríla 2014 prináša: ROZHOVOR „Zmysel má len prečítaná kniha“ – so spisovateľom Jozefom Banášom sa zhovára A.Halvoník KALEIDOSKOP/ ESEJE Jarné knihobranie 2014 A. Klimeková: Žijeme na Slovensku v pravde alebo klame jazyka? P. Kyzek: Kysucká...
Literárny týždenník 11 – 12/2014 z 26. marca 2014 prináša: ROZHOVOR Marek Hrubec: Príprava na spoločenskú zmenu (s riaditeľom Centra globálnych štúdií, významným českým politickým filozofom a editorom a spoluautorom knihy o výklade kritickej teórie spoločnosti sa zhovára P....
Literárny týždenník č. 9 – 10 z 12. marca 2014 prináša: * Rozhovor:  S Jiřím Grygarom o politike, astronómii a fyzike (zhovára sa T. Jáglová) * Servis: Kardinál Jozef Tomko oslávil 90 rokov; Mesto Trnava ocenilo V. Turčányho a P. Horvátha * Eseje: E. Farkašová: Etudy...
Chcete poznať historické pozadie ukrajinských udalostí? Prečítajte si rozhovor v najnovšom čísle Literárneho týždenníka 7 – 8/2014 s diplomatom Pavlom Hamžíkom Päť rokov svedkom vývoja udalostí na Ukrajine: Ukrajina – korene najzávažnejšej geopolitickej udalosti (zhovára sa A- Halvoník). Na tému...
V dvojčísle Literárneho týždenníka 5 – 6/2014 sa s publicistom, vysokoškolským pedagógom a diplomatom M. Servátkom zhovára J. Tazberík v rozhovore s názvom Posolstvá o Slovákoch a Slovensku, v ktorom sa približujú najmä aktivity a úspechy slovenskej diplomacie v Bielorusku,...
Kráľ slovenského básnického slova Štefan Moravčík sa 22. decembra minulého roka dožil 70. narodenín – pri tomto významnom životnom jubileu sa s ním zhovára nový šéfredaktor poverený vedením Literárneho týždenníka Štefan Cifra a výnimočné dimenzie jeho tvorby približuje literárny vedec Vincent...
Literárny týždenník 1 – 2/2014 – NOVÁ TVÁR LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA 27.02.2014 15:07 Prvé tohtoročné dvojčíslo Literárneho týždenníka prichádza s viacerými zmenami v obsahovej i grafickej úprave. Do hlavičky časopisu sa včleňuje logo Literárneho týždenníka – symbol košatého...

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2021

 61 712 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 281 031 

V roku 2020 ste si prezreli
 
1 331 728 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com