Literárny týždenník 2015

Rok 2015, XXVIII. ročník

Literárny týždenník 3 – 4 z 29. januára 2015 prináša: * ROZHOVOR * D. Mikolaj: Hladný po kultúrnych faktoch (so spisovateľom, čerstvým laureátom Ceny Vojtecha Zamarovského sa zhovára J. Čertík) * ZO ŽIVOTA SSS/LITERATÚRA/MÉDIÁ * Vydavateľský deň SSS * Odovzdávali Ceny Literárneho týždenníka * Pápež...
Literárny týždenník 1 – 2 zo 14. januára 2015 prináša: * ROZHOVOR * J. Michalov: Poznávanie pravdy (s prírodovedcom, teológom, filozofom, zakladateľom Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pri FF UKF v Nitre sa zhovára M. Bielik) * ZO ŽIVOTA SSS/MÉDIÁ * Vydavateľský deň...
<< 1 | 2 | 3

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 178 661 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 097 920 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com