Rubrika prináša spravodajstvo a informácie o udalostiach z oblasti literatúry, umenia, kultúry a o verejnospoločenských otázkach.

KALEIDOSKOP 2020

Knižnica pre mládež mesta Košice sa pustila do skrášľovala školských pobočiek. V súčasnosti zmenami prešla pobočka v ZŠ Belehradská 21. Prešla kompletnou výmenou interiérového zariadenia, pribudli moderné nábytky, pohodlné sedenia a praktické doplnky.  Renováciu...
Na snímke zástupcovia iniciatívy Zastavme hazard na Magistráte hl. m. SR Bratislavy s petičnými hárkami. Foto: archív iniciatívy   Bratislava, 8. 7. 2020: Iniciatíva Zastavme hazard: “Dnes sme odovzdali Hlavnému mestu SR viac než stoštyritísíc podpisov Bratislavčanov proti...
Na snímke tlačová beseda zástupcov ZMOS. Foto: archív ZMOS   Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje s predstavovaním príkladov dobrej praxe. Tentokrát sa sústredilo na podporu cestovného ruchu a športu. Stará Ľubovňa – Nowy Sacz – spoločný splav rieky Poprad Rozvoj cestovného...
Záber z koncertu pod oknami (Zdroj foto: www.ecav.sk)   Na nádvorí Evanjelického domu starostlivosti na Partizánskej ulici 2 v Bratislave sa 22. mája t. r. uskutočnil koncert Umenie pod oknami – pre klientov Strediska Evanjelickej diakonie Bratislava (ED). Na koncert prišli aj rodinní...

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2021

 61 712 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 281 031 

V roku 2020 ste si prezreli
 
1 331 728 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

ČÍTAJTE ATRAKTÍVNE MÉDIUM PRE KULTÚRNU VEREJNOSŤ!

NAJNOVŠÍ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com