Čitateľský prieskum o Literárnom týždenníku

Vážení čitatelia, prispejte k tematickému, obsahovému i grafickému profilovaniu Literárneho týždenníka. Privítame, ak sa zapojíte do nášho prieskumu. Redakcia

Wordový súbor čitateľský p rieskum o LT

Ak chcete, môžete anketový lístok vyplniť aj vo wordovom súbore a zaslať na adresu e-mailovú adresu literarny.tyzdennik@gmail.com pomocou elektronickej pošty, ktorá je dolu, alebo fyzickou poštou s označením ČITATEĽSKÝ PRIESKUM na adresu LITERÁRNY TÝŽDENNÍK, Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1. Súbor si môžete stiahnuť tu: Čitateľský prieskum o Literárnom týždenníku.

Elektronická pošta na odoslanie súboru

Ak chcete, môžete vyplnený súbor Čitateľský prieskum o Literárnom týždenníku odoslať pomocou tejto elektronickej pošty.

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 238 608 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 331 728 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN TRISTOTRIDSAŤ TISÍC STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com