28. 4. – Slávnostný večer – oslava jubilujúceho majstra Bizmayera – v Modre

Slovenské národne múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra, Modranská muzeálna spoločnosť a mesto Modra pozývajú

na slávnostný večer pri príležitosti 95. narodenín národného umelca Ignáca Bizmayera

28. apríla 2017 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre.

 

Sprievodný program

Galéria národného umelca Ignáca Bizmayera

sprístupnená v čase 9.00 do 16.00 na Kukučínovej 15 v Modre

Otvorenie výstavy

Spomienky Ignáca Bizmayera na detstvo a mladosť vo fotografiách

s uvedením rovnomennej publikácie autoriek O. Pavúkovej a S. Hrdlovičovej

o 15.30 hod. na Kukučínovej 15 v Múzeu slovenskej keramickej plastiky v Modre.

***

28. 4. – Otvorenie výstavy Spomienky na detstvo a mladosť Ignáca Bizmayera vo fotografiách – v Modre  (výstava potrvá do 31. 8. 2017)

***

Oslava jubilujúceho majstra Bizmayera

Majster Ignác Bizmayer oslávi 95. narodeniny. V Modre bude pri príležitosti tohto významného životného jubilea 28. apríla 2017 usporiadaný slávnostný večer.

Národný umelec, keramický majster tvoriaci svetoznáme plastiky – Ignác Bizmayer sa tento rok dožíva krásneho jubilea. Pri tejto príležitosti SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra usporiada v priestoroch Kultúrneho domu Ľudovíta Štúra v Modre slávnostný večer. Súčasťou programu bude hra na fujaru v podaní Romana Kuchtu, blahoželania majstrovi Ignácovi Bizmayerovi, hudobno-literárne pásmo v podaní umelcov: Gréty Švercelovej, Kataríny Mrázovej a Dušana Jarjabka s klavírnym sprievodom Dušana Stankovského. Vystúpia i členovia miestneho občianskeho združenia Kraľovan s folklórnym programom. Slávnostným večerom bude prítomných hostí sprevádzať moderátorka večera – Katarína Mrázová. Napokon bude pre všetkých hostí pripravená slávnostná recepcia.

V rámci sprievodného programu múzeum sprístupní Galériu národného umelca Ignáca Bizmayera v čase 9.00 – 16.00 hod. Zároveň bude tiež slávnostne otvorená výstava Spomienky Ignáca Bizmayera na detstvo a mladosť vo fotografiách, s uvedením rovnomennej publikácie.

Termín konania slávnostného večera: 28. apríl 2017 o 17.00 hod.

Miesto konania: Kultúrny dom Ľudovíta Štúra v Modre.

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 238 608 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 331 728 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN TRISTOTRIDSAŤ TISÍC STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com