Slovenské krajanské médiá a médiá v zahraničí v slovenčine.

Slovenské krajanské médiá

21.07.2015 21:20
SLOVÁCI VO SVETE * INTERNETOVÝ POTRÁL SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ * Denne aktualizovaný portál Slováci vo svete vydáva Svetové združenie Slovákov v zahraničí s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a v spolupráci s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky, Slovenským rozhlasom, Maticou...
21.07.2015 21:13
Slovenské printové médiá v Srbsku  Hlas ľudu Informačno-politický týždenník Zakladateľ: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Vydáva Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu Adresa: Hlas ľudu, Bulvár oslobodenia 81/V, 21 000 Nový Sad, Srbsko Kontakt: Vladimíra...
21.07.2015 21:10
Slovenské printové médiá v Rumunsku  Dolnozemský Slovák Časopis Slovákov v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku Časopis bol prvým ústredným informátorom o národnom, spoločenskom, politickom a kultúrnom živote Slovákov vo Vojvodine. Prvé číslo vyšlo v Novom Sade roku 1902. Majiteľom, vydavateľom a...
21.07.2015 21:09
Rádio Báčka – Radio Bačka Bač  Frekvencia: 99,1 MHz FM (veľmi krátke vlny) Adresa rádia: Rádio Báčka, Bač, Srbsko Slovenská redakcia Rádia Báčka  Kontakt: redaktorky Ana Fodorová, Viera Šoškićová Adresa slovenskej redakcie RB: Štúdio Rádia Bačka, Selenča, Vojvodina, Srbsko Tel.:...

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2021

 61 712 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 281 031 

V roku 2020 ste si prezreli
 
1 331 728 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com