Knižné novinky 2018, 2017, 2016

Filmologický zborník je súborom výnimočných príspevkov na tému zobrazovania reality vo filme   K záujemcom o hlbšie skúmanie kinematografie sa v týchto dňoch dostáva zborník textov Iluzívne a antiiluzívne vo filme, ktorý sa venuje tradičnej problematike filmového realizmu....
LAGET, Serge – EDWARDES-EVANS, Luke – McGRATH, Andy: Príbeh Tour de France. Preklad: Milada Pauleová. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2018. 176 s. ISBN 9788055627434 (viaz.). **** Príbeh Tour de France je pútavé rozprávanie o najťažších cyklistických pretekoch na svete. Zoznámte sa s ich...
Karol Plicka (* 1894 – † 1987) bol etnograf, folklorista, zberateľ ľudových piesní, fotograf, scenárista, režisér, kameraman. Monografia podrobne mapuje život a tvorbu tejto pomaly zabudnutej osobnosti slovenskej fotografie. Pripomenie jeho najznámejšie fotografie, filmy i zozbierané piesne a...
Najnovšie číslo Rozhľadov po kultúre a umení (1. a 2. štvrťrok 2018), vychádzajúce ako orgán Literárneho klubu ružomberských spisovateľov a Spolku slovenských spisovateľov (KO Žilina), opäť prináša celú škálu zaujímavých tém od autorov z celého Slovenska i zo zahraničia....
Druhá kniha aforizmov od skvelého autora a novinára je na svete. Rozhodne pobaví každého milovníka humoru a minimalizmu   Emil Babín: Chytil zlatú rybku. 1. vyd. Bratislava: Ikar, 2018. 104 s. Cena 9,90 eur.   Emil Babín je autorom, ktorý nie je slovenskému čitateľovi neznámy. Svoju prvú...
Juraj Bartoš: Viem zastaviť čas. Zostavili Juraj Bartoš, Zuzana Dušičková. Text: Zuzana Dušičková. Autorizácia textu: Juraj Bartoš. Grafická úprava a obálka: ONAONAONA. Vydavateľstvo Zum Zum production, s. r. o., 2017. 192 s. ISBN 978-80-89896-03-5 (viaz.). * Fotograf Juraj Bartoš svojským spôsobom...
Monografia, na ktorej tvorbu prispelo šesť desiatok spoluautorov, ponúkne čitateľom – milovníkom Veľkej Fatry a návštevníkom hotela Kráľova studňa na 320 stranách, rozdelených do siedmich kapitol,vrátane literárnej prílohy, vskutku pestré témy a zaujímavé čítanie. Čitateľ tu však nájde aj 482...
Dušan Kováč, Fedor Mikovič, Juraj Slota, a kol.: KRÁĽOVA STUDŇA – VEĽKÁ FATRA: Príroda, história, súčasnosť Z bratislavského vydavateľstva Slovenskej akadémie vied VEDA sa 13. júna 2017 do tlače v tlačiarňach TBB, a. s., Banská Bystrica, dostáva rozsiahla reprezentačná monografia banskobystrických...
Vo Vydavateľstve SLOVART práve vychádza ďalšia kniha tureckého autora Orhana Pamuka. Román Čosi čudné vo mne je Pamukov deviaty v poradí a šiesty v slovenskom preklade. Autor opäť píše o svojom obľúbenom meste Istanbul, ktorého premeny od 70. rokov po súčasnosť sleduje očami Mevluta,...
Jána Buzássyho ako básnika čistých tónov veľmi predstavovať netreba. Básnická zbierka Nábrežie obsahuje 82 básní z posledného autorovho obdobia. Vychádza k životnému jubileu – 82 rokov. Knihu sprevádzajú farebné ilustrácie autorovho priateľa Pavla Vilikovského, ktorého poznáme zatiaľ ako úspešného...
Bibliografický záznam: ŽILÍK, Robert: PORTRÉT neZNÁMEHO DIEVČAŤA: Príbeh z kaštieľa v Urmíne. 1. vyd. Mojmíárovce: DROPiK, s. r. o., 2016. 48 s. ISBN 978-80-972402-0-2 (brož). Edícia REGIÓN ČAS
Bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici v súčasnosti pôsobí na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Autor mal možnosť vidieť Vatikán toto celosvetové centrum Katolíckej cirkvi, oplývajúce architektonickými a umeleckými pamiatkami jej...
Vo vydavateľstve BioBa v týchto dňoch vyšlo pre divadelníkov a milovníkov umenia exkluzívne vydanie zbierky troch divadelných hier Vlada Bálinta Polnočné tango a iné hry a v minulom roku jeho 2 hry. Hry vzbudili záujem aj v zahraničí a slovenská a česká profesionálna divadelná scéna...
Bratislava:Vydavateľstvo STEFANY Film, 2016, 1. vyd., 224 s., ISBN 978-80-972062-1-5 (brož.).   K prvým tohtoročným knižným novinkám, ktoré sa objavili na pultoch kníhkupectiev patrí titul Dobrodruh Saša z pera Štefana Nižňanského. Úspešný autor, ocenený vlani prestížnou...
Najnovšia kniha filozofa, politológa a publicistu Romana Michelka Eseje o kríze (vydal Politologický odbor Matice slovenskej, 2016) ) priamo nadväzuje na jeho predchádzajúcu, veľmi úspešnú knihu Eseje o globalizácii. Vo svojej analýze sa autor venuje celému komplexu príčin, ktoré...
Viktor Timura: Dávnoveká Európa. 1. vyd. Bratislava: Eko-konzult, 2016. 576 s. ISBN: 978-80-8079-226-8 (viaz.). Na základe svojho mnohoročného bádania známy slovenský autor rozkrýva zákulisie zmanipulovaných dejín Európy, ktoré vyplývalo z protislovanského zamerania západnej Európy po viac ako dve...
Peter Štrelinger: Zlatá voda. 1. vyd. Banská Bystrica: Forza music, 2016. 292 s. ISBN: 978-80-89359-80-6 (viaz.) Najnovšie literárne dielo známeho spisovateľa Petra Štrelingera možno považovať za vzrušujúci politický a žurnalistický triler, ktorý ponúka intímny, no na udalosti bohatý príbeh...
Jozef Čertík: Myšlienky s kopýtkom. [Ilustroval Martin Kellenberger]. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2015. 56 s. ISBN: 978-80-8115-209-2 (viaz). Súbor krátkych satirických próz a básní, fejtónov, aforizmov vtipne glosuje spoločenské pomery, nastavuje zrkadlo deformáciám, nebojácne...
Emila Babína Pil na sekeru. 1. vyd. Bratislava: Ikar, 2016. 96 s. ISBN 9788055146492 (viaz.).   Napísali o knižke Emila Babína Pil na sekeru (zadná strana obálky):   Pri čítaní nielen tejto autorovej knižky Emil Babín nemá slabín! Tomáš Janovic   Útla knižočka, také malé nič. Fórik...
MATEJOV, Fedor: Meandre. Poézia/Próza/Kritika. Recenzenti: Tomáš Horváth, Zoltán Rédey. Bratislava: Veda – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2015. 264 s. ISBN 978-80-88746-31-7.   Súbor textov venovaný synekdochicky slovenskej literatúre od prelomu 40. a 50. rokov po prelom 80. a 90. rokov 20....
1 | 2 >>

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2018

 164 497 

Počet stránok od 1. 1. 2018

 925 167 

 PREKROČILI STE

 TRI ŠTVRTE MILIÓNA! 

V roku 2017 ste si prezreli
 VYŠE 670 000 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Rok Ľudovíta Štúra 2015/2016 – Knižné novinky

ČERTÍK, Jozef – VAVROVÁ, Katarína: Štúrovci:  Najkrajšie básne, prózy a články. 1. vyd. Bratislava: Perfekt, 2015. 200 s. ISBN: 978-80-8046-722-7 (viaz.). * Ľudovít Štúr dal meno jednej generácii bojovníkov za práva Slovákov. Publikácia Štúrovci: Najkrajšie básne, prózy a články zavedie...
HEVIER, Daniel: Štúr bedeker. 1. vyd., 140 s., Bratislava: Literárne informačné centrum, 2015, ISBN: 978-80-8119-090-9 (viaz.). * Toto je „hipštúrska“ kniha do ruksaku. Bedeker o Ľudovítovi Štúrovi, ktorý je zobrazený ako krajina, masív s mnohými vrstvami, končiarmi aj priepasťami. Inšpiratívny...
KRÁĽ, Janko: Básne. 1. vyd., 605 s., Bratislava: Kalligram, 2015, ISBN: 9788081017643 (viaz.), Edícia: Knižnica slovenskej literatúry. * Antológia Básne Janka Kráľa prináša čitateľský výber z tvorby jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského romantizmu. Cieľom je priblížiť čitateľom...
MARKUŠ, Jozef: Ľudovít Štúr, štúrovci a slovenský osud (1815 – 2015). 1. vyd., 188 s., Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015. ISBN: 978-80-8061-876-6 (viaz.). * Dvesto rokov od narodenia Ľudovíta Štúra, to je aj dvesto rokov našej novej doby, dvesto rokov slovenských...
PODRACKÁ, Dana: Zatykač na Štúra. 1. vyd., 150 s., Bratislava: Literárne informačné centrum, 2015, ISBN: 978-80-8119-087-2 (viaz.). * K roku 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra vydalo LIC triptych kníh. Esejistická kniha Dany Podrackej je pokusom nájsť v Štúrovom diele duchovnú zem a...
RUTTKAY, Fraňo: Ľudovít Štúr ako novinár. 2. vyd. 288 s. Bratislava: Slovart, 2015. ISBN: 9788055614243 (viaz.). * Hoci začiatkom štyridsiatych rokov 19. storočia tvorili Slováci 14,5 % z celkového počtu obyvateľov Uhorska, vlastné politické periodikum nemali. Prvé Slovenskje národňje novini vyšli...
SLÁDKOVIČ, Andrej – VAVROVÁ, Katarína: Marína. 1. vyd. 116 s. Bratislava: Perfekt, 2015. ISBN: 9788080467180 (viaz.). * Ľúbostné spevy Andreja Sládkoviča Marína vychádzajú v exkluzívnom výtvarnom sprievode Kataríny Vavrovej. Nevšedná plnofarebná publikácia je plná lásky k žene a k vlasti. Je určená...
ŠTÚR, Ľudovít: O národných povestiach a piesňach. 1. vyd. 362 s. Bratislava: Petit Press, 2015. E-kniha. Edícia Zlatý fond SME. * „Nieto spevnejšieho národa na svete od Slovanov. Nachádzajú sa i u druhých národov piesne, očuť i tam spevy, ale ich nikde nie ani toľké množstvo, ani sú nie...

Knižničné fondy

Mestská knižnica v Bratislave oslovuje svojich čitateľov Dobrý deň! Čitatelia pozitívne reagovali na zverejnenie zoznamov nových kníh na webe Mestskej knižnice v Bratislave a niektorí si želajú dostávať knižné novinky elektronickou poštou. Ak máte záujem dostávať pravidelne –...
Združenie miest a obcí Slovenska poskytlo univerzitným knižniciam svoju publikáciu venovanú legislatívnym oblastiam miestnej územnej samosprávy. Publikácia s názvom Dobrý deň, samospráva! sa tak dostáva medzi študentov a na akademickú pôdu. „Táto publikácia má svoje miesto v...

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com