Z elektronických médií

Duševná slepota Pojem duševná slepota som začal používať a prednáškach z makroekonómie po tom, ako „ponovembroví ekonómovia“ pp. Sulík a Mikloš prišli s pojmom rovná daň či default. prof. Jaroslav Husár Čítajte ďalej  
Veľké sľuby, prekypujúce rozpočty a byrokratické štruktúry Asi takto sa mi javí podstata hospodárskej politiky za posledných 26 rokov. Iste sme všetci čakali iné po roku 1989. Pokrok civilizácie... Jaroslav Husár Čítať VIAC.
Septembrové vydanie newslettra obsahuje aktuálne novinky „zo zákulisia“ jednotlivých oddelení Divadelného ústavu. Pevná štruktúra newslettra ponúka prehľadnú orientáciu o našej činnosti a komplexnú informáciu o jej poslednom vývoji. ČASOPIS kød – konkrétne ø divadle – september 2016 Zdroj...
Číslo 7/10 prináša: ø rozhovor s popredným slovenským režisérom (nielen) divadla pre detského diváka Petrom Palikom, ale aj s poprednou osobnosťou európskej divadelnej réžie Janom Klatom. ø dve recenzie, ktoré reflektujú dvojicu Malých princov (DJP Trnava, Mestské Divadlo...
Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ @skpres2016 @eu2016sk Web SK PRES eu2016.sk Slovensko bude v septembri hostiť mediálne najatraktívnejšie predsednícke podujatia. Blíži sa aj netrpezlivo očakávaný summit 27 hláv štátov a predsedov vlád krajín EÚ. Prvým septembrovým podujatím (2. – 3. 9.) je...
Augustové vydanie newslettra, ktorý obsahuje aktuálne novinky „zo zákulisia“ jednotlivých oddelení Divadelného ústavu. Pevná štruktúra newslettra ponúka prehľadnú orientáciu o našej činnosti a komplexnú informáciu o jej poslednom vývoji. SLOV: motion – Dni slovenského súčasného tanca a divadla...
Júlové vydanie newslettra obsahuje aktuálne novinky „zo zákulisia“ jednotlivých oddelení Divadelného ústavu. Pevná štruktúra newslettra ponúka prehľadnú orientáciu o našej činnosti a komplexnú informáciu o jej poslednom vývoji: Posledná možnosť zapojiť sa do súťaže Bienále divadelnej...
V čísle Časopisu kød 4/16 nájdete: Aprílový kød je plný akcie! V čísle 4/16 nájdete: ø rozhovor Vladislavy Fekete s Lenou Šimić, feministkou, aktivistkou, matkou a umelkyňou. Rozhovor mapuje nielen jej minulosť spojenú so štúdiom na VŠMU, ale najmä jej súčasné...
Obsah Newslettera sa orientuje na informovanie o divadelnom dianí na Slovensku i v zahraničí. Ak budete chcieť v newslettri uverejniť správy, ktoré súvisia s vašou divadelnou prácou, pomôžeme vám ich sprostredkovať ostatným kolegom. Pri zverejňovaní noviniek neváhajte využiť nasledujúci link...
Európska komisia spustila 15. 2. novú online platformu, ktorá umožní spotrebiteľom a obchodníkom riešiť spory pri nákupoch cez internet. „Voľný pohyb tovaru a služieb v rámci EÚ nám prináša veľa výhod – širší výber tovaru, primerané ceny a vyššiu kvalitu. Pre jeho efektívne fungovanie potrebujeme...
1 | 2 >>

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2021

 61 712 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 281 031 

V roku 2020 ste si prezreli
 
1 331 728 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

ČÍTAJTE ATRAKTÍVNE MÉDIUM PRE KULTÚRNU VEREJNOSŤ!

NAJNOVŠÍ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK

Odkazy na príspevky v elektronických médiách, na internetových stránkach a platformách na aktuálne témy o literatúre, literárnej tvorbe, spisovateľoch, autorských právach, vydávaní a šírení knižných diel pôvodnej a prekladovej literatúry, literárnych a kultúrno-spoločenských časopisov a ďalšie témy týkajúce sa pôvodného umenia, súčasné stavu literárnej a knižnej kultúry, kultúry a umenia a verejno-spoločenských problémov.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com