Stále prezentácie v galériách, múzeách a iných kultúrno-osvetových zariadeniach

Kopplova vila, Galéria Jána Koniarka, Zelený kríček 3, Trnava   Sochár JÁN KONIAREK (1878 –1952) – zakladateľ moderného slovenského sochárstva – stála expozícia sochárskej tvorby KLENOTY DOMOVA – slovenské klasické umenie 20. storočia   GALÉRIA PORTRÉTOV – výber diel z kolekcie...
Stála expozícia Vincenta Hložníka VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika Kurátor výstavy: Milan Mazúr Architekt expozície: Dušan Voštenák   Vincent Hložník sa narodil v roku 1919 vo Svederníku. V rokoch 1937 – 1942 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe u profesorov Františka Kyselu a...
Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pozýva na prehliadku Stálej expozície Dominika Skuteckého (1849 – 1921), ktorá je sprístupnená celoročne vo Vile Dominika Skuteckého na Hornej 55 v Banskej Bystrici. Kurátorky: Katarína Baraníková, Zuzana L. Majlingová. Stála expozícia diel...

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2018

 164 497 

Počet stránok od 1. 1. 2018

 925 167 

 PREKROČILI STE

 TRI ŠTVRTE MILIÓNA! 

V roku 2017 ste si prezreli
 VYŠE 670 000 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Informácie o stálych prezentáciách a expozíciách v galériách, múzeách, hvezdárňach, domoch kultúry či iných kultúrno-osvetových či verejno-spoločenských zariadeniach a inštitúciách. Za správnosť informácií zodpovedajú zriaďovatelia, resp. prevádzkovatelia expozícií a prezentácií.

Redakcia

Informácie o časovo limitovaných, resp. putovných výstavách, prezentáciách a expozíciách prinášame v rubrike Z pozvánok.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com