Semináre, konferencie

Matica slovenská pozýva   Vedecká konferencia Strediska národnostných vzťahov Matice slovenskej SLOVÁCI  NA JAZYKOVO ZMIEŠANÝCH ÚZEMIACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY Národná identita a školstvo v utorok 4. decembra 2018 o 10,30 hod. Rektorát Univerzity Mateja Bela zasadačka č. 1 na Národnej...
Slovenský historický ústav Matice slovenskej, Historický odbor Matice slovenskej pozývajú na vedecké kolokvium k 50. výročiu reformného roka 1968 ROK 1968 V NAŠICH DEJINÁCH vo štvrtok 21. júna 2018 o 16.00 hod. v Matici slovenskej – Knižnici slovenskej štátnosti na Grösslingovej 23...
Národné osvetové centrum pozýva na pracovné kolokvium pod názvom 50 rokov Javiska pri príležitosti polstoročia vychádzania časopisu (1969 – 2018) pre amatérske divadlo a umelecký prednes Javisko vo štvrtok 5. apríla 2018 v priestoroch Národného osvetového centra na 3. poschodí Nám. SNP...
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky a Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky pozvývajú na seminár Premeny a trendy ďalšieho vývoja v agrokomplexe a vidieku na Slovensku Miesto: Penzión Harmónia***, Okružná ul. č. 3173, 900...
Ústav politických vied SAV a Univerzitná knižnica v Bratislave pozýva na prezentáciu knihy a panelovú diskusiu Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 vo štvrtok 25. mája 2017 o 16.30 hod. v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice na Ventúrskej ul. 11 v Bratislave.   Panelisti: Prof....
Seminár Premeny slovenského vidieka, trendy ďalšieho vývoja v agrorezorte a na vidieku KAM KRÁČAŠ AGROKOMPLEX? V dňoch 16. – 17. mája sa v penzióne HARMÓNIA v Modre uskutoční celoslovenský odborný seminár pod názvom „Premeny slovenského vidieka, trendy ďalšieho vývoja...
Klub Nového slova, Inštitút ASA, ÚPV SAV a Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v SR pripravujú odborný seminár s diskusiou na tému Čínsky príbeh Tibetu vo štvrtok 18. mája 2017 o 15.00 hod. v Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej ul. č. 3 v Bratislave. *** Na...
 Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 160 odborníkov. Foto: archív Vydavateľstva EUROSTAV   Dobrých príkladov z roka na rok pribúda V kongresovej sále SLSP na Tomášikovej ulici v Bratislave sa uskutočnil 20. apríl 2017 už siedmy ročník medzinárodnej odbornej konferencie...
Katedra histórie FF KU v Ružomberku, Spolok historikov v Ružomberku pri SHS, Slovenská historická spoločnosť, Historický ústav SAV a ćasopis Kultúrne dejiny pozývajú na podujatie Stav a perspektívy výskumu kultúrnych dejín v strednej Európe Cultural History in Central Europe : Present State and...
Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre a Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky pozývajú na seminár Vidiecky cestovný ruch a agroturistika napomáha ekonomickému rozvoju regiónov a zamestnanosti na Slovensku, ktorý sa uskutoční 25. a 26. januára 2017 v...
1 | 2 >>

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2021

 61 712 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 281 031 

V roku 2020 ste si prezreli
 
1 331 728 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com