Prispievateľská etika

30.10.2014 22:58
Vážení prispievatelia, príspevky, ktoré nám posielate, neposielajte aj do iných redakcií, keďže tým poškodzujete nielen náš časopis, ale i svoje dobré meno.  
30.10.2014 22:56
  Slovenský syndikát novinárov prijal na svojom 9. sneme 5. novembra 2010 Etický kódex SSN, ktorý ustanovuje, že "Pre prácu novinára sú PRVORADÉ HODNOTY osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti" a že "HLAVNÝMI ZÁSADAMI, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov."   V Etickom kódexe SSN, ktorý...

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 238 608 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 331 728 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN TRISTOTRIDSAŤ TISÍC STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com