Kvalita obrazových materiálov

26.10.2014 18:38
  1. FOTOGRAFIU, ILUSTRÁCIU naskenujte s rozlíšením minimálne 300 dpi, MENEJ KVALITNÝ DOKUMENT – napr. starú fotografiu, historickú listina a pod. – naskenujete s rozlíšením 600 dpi. 2. Pred fotografovaním elektronickým fotoaparátom NASTAVTE vyhovujúcu KVALITU ROZLÍŠENIA FOTOGRAFIÍ (viac...
26.10.2014 18:36
  1. Na DOSIAHNUTIE TLAČOVEJ KVALITY fotografie alebo ilustrácie určenej na publikovanie je nevyhnutné ROZLÍŠENIE elektronického dokumentu 300 dpi. 2. VEĽKOSŤ ELEKTRONICKÉHO DOKUMENTU (fotografie, ilustrácie) s rozlíšením 300 dpi (t. j. v tlačovej kvalite) napríklad s rozmerom 1200 dpi x...

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 238 608 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 331 728 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN TRISTOTRIDSAŤ TISÍC STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com