Nekrológy a spomienky

V rubrike prinášme nekrológy a medailóny osobností slovenskej kultúry, vedy, politiky a ďalších oblastí verejného života, ktoré nás navždy opustili.

Odišli...

Posledná rozlúčka s významnou osobnosťou slovenskej kultúry, dramatikom Osvaldom Zahradníkom bola v utorok 22. augusta 2017 o 11.45 hod. v bratislavskom Krematóriu (webová stránka SND). PREČÍTAJTE SI medailón člena SSS:  ZÁHRADNÍK, Osvald (†)
PREČ´TAJTE SI MEDAILÓN členky Spolku slovenských spisovateľov: LIBUŠA FRIEDOVÁ (* 17. 10. 1925 – † 22. 5. 2017).
V nedeľu 15. 1. t. r. zomrel v Bratislave nestor slovenského kúpeľníctva Ing. Peter Krahulec, špičkový odborník v problematike ochrany a rozvoja liečebných kúpeľov a liečivých zdrojov, ich legislatívneho zabezpečenia, na Slovensku. Smútočná rozlúčka s ním sa uskutočnila 25. 1....
V pondelok 23. 1. t. r. zomrela v Bratislave slovenská maliarka, grafička, knižná ilustrátorka a vynikajúca portrétistka Marta Anderly, občianskym menom Anderlitscheková, rod. Pavelková. Narodila sa 24. 8. 1951 v Malých Levároch ako jedno z dvojčiat, so sestrou...
V pondelok 16. januára 2016 v Banskej Belej zomrel náhle vo veku 70 rokov slovenský intermediálny konceptuálny umelec, muzikológ a pedagóg Milan Adamčiak (* 16. 12. 1946 Ružomberok). "Odišiel uprostred práce na svojej samostatnej výstave v SNG, ktorú v dialógu...
<< 1 | 2

Odišli... 2016

Posledná rozlúčka so známym hercom, pedagógom a dlhoročným šéfom činohry SND, ktorý zomrel v čase divadelných prázdnin 5. augusta v Piešťanoch, bola na javisku Divadla P. O. Hviezdoslava 11. augusta. Juraj...
Na fotografii Oľga Pavúková, riaditeľka Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, približuje život Ľudovíta Štúra na pietnej spomienke k jeho úmrtiu 12. 1. 2006 v Modre, ktorou vyvrcholil Rok Ľudovíta Štúra...
V piatok 29. apríla v ranných hodinách v Bratislave zomrel vo veku nedožitých 95 rokov Vladimír Oleríny (* 15. júl 1921, Banská Bystrica), prekladateľ, literárny historik, člen Spolku slovenských...
V pondelok 4. apríla 2016 vo veku nedožitých 74 rokov zomrel filmový publicista, historik a organizátor Štefan Vraštiak, neúnavný propagátor kinematografie na Slovensku. Niekdajší riaditeľ...
V utorok 1. marca v Bratislave zomrel vo veku 69 rokov Peter Kerlik, novinár, redaktor, kultúrny a politický pracovník, diplomat a prekladateľ. Posledná rozlúčka sa uskutoční 10. marca 2016 o 13.15...
Vo veku 84 rokov zomrel v piatok 19. 2. 2016 Umberto Eco, taliansky spisovateľ, filozof, teoretik umenia, semiológ, estetik, medievista, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov postmoderny 60. rokov...
Odišiel iba jedenásť dní pred svojou osemdesiatkou (* 16. 2. 1936 Bratislava). Patril medzi jedinečných hercov SND. Od roku 1968 vytvoril veľa charakterovo nezabudnuteľných hereckých kreácií. Leopold Haverl po...
Vo štvrtok 21. januára 2016 vo veku nedožitých 87 rokov zomrel Vladimír Dubecký, dlhoročný pracovník Slovenskej televízie a milovník filmov, na ktorého dramaturgii vyrástli celé generácie filmových a...
Vo štvrtok 7. januára 2016 zomrel v Bratislave po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 86 rokov rímskokatolícky kňaz, salezián, filantrop, bojovník proti neslobode, odporca komunistického režimu, zakladateľ centra...

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 164 487 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 009 268 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Odišli... 2015

V sobotu 24. októbra  2015 vo veku 91 rokov zomrel Ján Chryzostom kardinál Korec (* 22. 1. 1924 v Bošanoch), emeritný nitriansky biskup,...
S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že 8. novembra 2015 zomrel významný slovenský novinár, reportér a publicista, bard slovenskej reportáže...

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com