Profily osobností

PhDr. Milan Majtán, DrSc., slovenský jazykovedec nestor systematického výskumu vlastných mien na Slovensku, dlhoročný pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (SAV), publicista, popularizátor historickej i súčasnej slovenčiny a organizátor vedeckého života na Slovensku, predovšetkým v oblasti...
Jozef Bžoch (* 25. 11. 1926 v Závode, okr. okrese Malacky – † 11. 1. 2018 Bratislava) bol popredný slovenský literárny kritik, glosátor súdobej slovenskej literatúry, esejista, literárny vedec, prekladateľ a tajomník Zväzu slovenských spisovateľov (ZSS). Publikoval aj pod pseudonymom Jozef B. Závodský. Jeho manželka...
Vladimír Dzurilla (* 2. 8. 1942 v Bratislave – † 27. 7. 1995 v Düsseldorfe, Nemecko, pochovaný je v Bratislave), slovenský hokejista, hokejový brankár česko-slovenskej štátnej reprezentácie, tréner, trojnásobný majster sveta v hokeji, jeden z najlepších svetových hokejových brankárov, najlepší hokejista...
Štefan Nosáľ, prof., Ing., národný umelec, sa narodil v roku 20. januára 1927 v Hriňovej v rodine horára Jána Nosáľa vo veľkom polesí Poľany. Mal troch súrodencov. Bol ženatý, jeho manželka Viera Nosáľová, PhDr., CSc., národopiskyňa a redaktorka, je autorokou diela Slovenský ľudový odev (Martin: Osveta, 1983) ...
Jozef Čabelka, prof. Ing. Dr., Ing. ESSA, Dr.tech. Dr.h.c., DrSc., akademik SAV, člen korešpondent ČSAV, slovenský medzinárodne uznávaný vedec, vysokoškolský pedagóg, odbornou orientáciou mikrometalurg a expert na zváranie, priekopník rozvoja mikrometalurgie a zvárania konštrukčných materiálov na Slovensku i vo svete,...
ŠTÚROV NÁSTUPCA VO VEDENÍ SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO ŽIVOTA Viliam Pauliny-Tóth (* 3. 6. 1826 Senica – † 6. 5. 1877 Martin), slovenský politik, spisovateľ, prozaik, básnik, novinár, publicista, vydavateľ, redaktor, národný činiteľ, úradujúci podpredseda Matice slovenskej a vedúca osobnosť slovenského politického života 2....
Jozef Božetech Klemens (aj Celemes)  (* 8. 3. 1817 Liptovský Mikuláš, mestská časť Vrbica – † 17. 1. 1883 Viedeň) bol slovenský maliar, autor realistických portrétov, oltárnych obrazov a krajinomalieb, sochár, staviteľ, dagerotypista, prírodovedec, botanik, geológ, archeológ, vynálezca, polyhistor, učiteľ, profesor...
František Jozef Turček (* 3. 12. 1915 Bádice, pri Nitre, od roku 1960 súčasť obce Podhorany – † 4. 3. 1977 v Banskej Štiavnici), CSc., prvý slovenský ekológ, zakladateľ aplikovanej vertebratológie, zoológ, vedec európskeho významu, sa narodil sa v rodine učiteľa, otca Ľudovít Turčeka (* 1890 – † 1970), a matky Františky, rod....
Michal Bosák (* 10. 12. 1869 v Okrúhlom, okr. Svidník – † 18. 2. 1937 v Scrantone, Pensylvánia, USA), americký bankár a podnikateľ slovenského pôvodu, prezident jednej z amerických bánk s povolením vydávať dolárové bankovky, v´dka čomu bol jeho podpis bol na 10 dolárovej bankovke USA, slovenský krajanský činiteľ,...
Dobroslav Chrobák (* 16. 1. 1907 Hybe, okr. Ružomberok – † 16. 5. 1951 Bratislava, pochovaný je v Hybe), Ing., slovenský prozaik, literárny, výtvarný a divadelný kritik, esejista, publicista, elektrotechnický inžinier, vysokoškolský pedagóg a rozhlasový pracovník, popredný predstaviteľ slovenskej lyrizovanej prózy, sa narodil v...
Milan Adamčiak (* 16. 12. 1946 Ružomberok – † 16. 1. 2017 Banská Belá), slovenský intermediálny konceptuálny umelec, hudobný skladateľ, muzikológ, violončelista, nekonvenčný hudobník, výtvarník, performer,  básnik, autor vizuálnej poézie, experimentátor, tvorca akustických objektov, inštalácií, výrobca nekonvenčných...
Edmund Massányi (* 15. 1. 1907 Nitra – † 29. 11. 1966 tamže), akad. maliar, slovenský maliar, ilustrátor, reštaurátor, sa narodil v rodine Augustína Massanyiho (* 1870 – † 1953), cukrára, poštového zamestnanca, a Márie, rod. Červeňovej (* 1879 – † 1917); mal sestru Alžbetu (* 1908), vyd. Husekovú. S manželkou...
Pavol Tonkovič (* 13. 1. 1907 Podkonice, okr. Banská Bystrica – † 22. 5. 1980 Bratislava), slovenský hudobný skladateľ, dirigent, folklorista, etnomuzikológ, rozhlasový pracovník, pedagóg, zberateľ a upravovateľ ľudových piesní, jeden z priekopníkov výskumu a uchovávania slovenskej ľudovej hudobnej tradície a...
Ladislav Dvonč (* 24. 9. 1926 Humenné – † 31. 8. 2003 Bratislava), PhDr. , DrSc., významný slovenský jazykovedec, bibliograf, dlhoročný pracovník jazykovedného ústavu SAV, člen odborných jazykových komisií, spoluautorom kolektívnych diel a odborných štúdií, autor rozsiahleho bibliografického diela Slovenskí  jazykovedci,...
Laco Novomeský, vl. m. Ladislav Novomeský (* 27. 12. 1904 Budapešť, Maďarsko – † 4. 9. 1976  Bratislava), národný umelec, slovenský básnik, redaktor, publicista, esejista, politik, popredný predstaviteľ slovenskej avantgardnej ľavicovej poézie a skupiny mladých slovenských ľavicovo orientovaných intelektuálov sústredených...
Štefan Polkoráb: Autoportrét, 1941, plátno, olej, výška 85,0 cm x šírka 64,0 cm, in: Slovenská národná galéria   Štefan Polkoráb (* 2. 9. 1896 Cajla, dnes časť Pezinku –  † 14. 10. 1951 Bratislava), slovenský maliar, portrétista, krajinkár, úspešný autor oficiálnych i ľudových portrétov a výtvarných diel archetypovej...
Ľudovít Rajter (* 30. 7. 1906 – † 6. 7. 2000 Bratislava), národný umelec, profesor, Dr. h. c., významný slovenský hudobný skladate a dirigent svetového formátu, zbormajster, vysokoškolský pedagóg, spoluzakladateľ a prvý dirigent Slovenskej filharmónie, nestor slovenského dirigentského umenia, bol prvým dieťaťom v rodine...
Vojtech Zamarovský (* 5. 10. 1919 Trenčín – † 26. 7. 2006 Praha, pochovaný je na cintoríne v Souticiach, okr. Benešov, Česko), JUDr., slovenský spisovateľ, autor literatúry faktu, prekladateľ, popularizátor histórie a archeológie starovekých civilizácií, zakladateľská osobnosť a jeden z najvýznamnejších predstaviteľov...
Podobizeň Ivana Krasku – Ing. Jána Bottu (Zdroj: Literárny archív SNK, sign. K 12/3)   Ivan Krasko, vl. m. Ján Botto (* 12. 7. 1876 Lukovištia, okr. Rimavská Sobota – † 3. 3. 1958 v Bratislave, pochovaný je v Lukovištiach), Ing., Dr., národný umelec, slovenský básnik, prozaik, regionálny historik, prekladateľ,...
Jozef Baláž (* 14. 3. 1923 Hlohovec – † 6. 7. 2006 Bratislava), akad. maliar, zaslúžilý umelec, významný slovenský maliar, grafik, ilustrátor, tvorca poštových známok, vedúca osobnosť a nestor slovenskej známkovej tvorby, autor prvej slovenskej známky samostatnej Slovenskej republiky (1993), vyrastal v Hlohovci, v...
Štefan Rysuľa, slovenský spisovateľ, prozaik inklinujúci k lyrizovanej próze, publicista, učiteľ, sa narodil 13. augusta 1900 vo Važci v rodine železničného robotníka Jána Rysuľu. Štyri tiedy ľudovej školy vychodil v rodnej obci (1911 – 1915), piatu meštianskej škole v Spišskej Novej vsi, kde navštevoval aj...
Pavel Hrúz, Ing., slovenský spisovateľ, prozaik, scenárista, autor literatúry pre deti, jeden z najpozoruhodnejších a najosobitejších zjavov slovenskej prózy 2. polovice 20. storočia a začiatku 21. storočia sa narodil v Banskej Bystrici v rodine krajčíra, ktorého pánsky salón v 50. rokoch zoštátnili. Vyrastal...
Ján Levoslav Bella, hudobný skladateľ a teoretik, dirigent, organista, pedagóg, básnik, pôvodným povolaním kňaz, významný predstaviteľ slovenského romantizmu, zakladateľ slovenskej národnej hudobnej tvorby na profesionálnej úrovni, autor prvej slovenskej opery, sa narodil 4. 9. 1843 v Liptovskom Mikuláši ako najstaršie z...
Pavol Križko, historik, archivár, pedagóg, zakladateľská osobnosť slovenskej archivistiky, zakladajúci člen a funkcionár Matice slovenskej (MS) a Muzeálnej slovenskej spoločnosti (MSS), sa narodil 30. mája 1841 v Banskej Bystrici. (Pseudonym: Tribránsky.) Ľudovú školu navštevoval v Banskej Bystrici (1848 – 1851). Pôvodne...
Reverend Matúš Jankola, slovenský rímskokatolícky kňaz, náboženský spisovateľ, dramatik, publicista, redaktor, vydavateľ, popredný krajanský národný činiteľ a organizátor spolkového života amerických Slovákov, sa norodil 2. 7. 1872 v Budapešti. (Iné meno: Machabejský.) Jeho rodičia pochádzali z Trstenej na Orave, ešte pred jeho...
Na fotografii Oľga Pavúková, riaditeľka Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, približuje život Ľudovíta Štúra na pietnej spomienke k jeho úmrtiu 12. 1. 2006 v Modre, ktorou vyvrcholil Rok Ľudovíta Štúra 2005/2006. Foto: © František Mach   PhDr. Oľga Pavúková, slovenská muzeologička, kultúrna historička, kultúrno-osvetová...
Štefan Boleslav Roman (* 17. 4. 1921 Veľký Ruskov – †  23. 3. 1988 Toronto v USA, pochovaný je v Unionville v Kanade), podnikateľ, politik a orga­nizátor slovenského života v zahraničí, za­kladateľ Svetového kongresu Slovákov (1970), ktorému predsedal do svojej smrti, sa narodil vo východoslovenskej obci Veľký Ruskov...

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2021

 61 712 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 281 031 

V roku 2020 ste si prezreli
 
1 331 728 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com