Literárne a kultúrne podujatia

Literárno-hudobný večer zoskupenia Generácia Nula Adventný čas v Banskej Bystrici krátko pred Vianocami spríjemnilo milovníkom literatúry podujatie Hriate od slova. Literárno-hudobný večer pripravilo 18. decembra 2018 miestne literárne zoskupenie Generácia Nula, ktoré úzko spolupracuje aj...
Foto: archív Kulpinet.sk   Vstredu 8. augusta 2018 popoludní Knižnica Štefana Homolu v Báčskom Petrovci zorganizovala literárne posedenie so spisovateľom pre deti ZOROSLAVOM SPEVÁKOM JESENSKÝM pod názvom Keď narastiem budem dieťa a výstavu kníh Slovenská vojvodinská literatúra pre deti....
XXV. ročník tradičného podujatia Spolku Slovákov v Poľsku Spolok Slovákov v Poľsku (SSP) už 70 rokov organizuje kultúrne a edukačné podujatia, zabezpečuje bohatú edičnú činnosť a 60 rokov vydáva slovenský mesačník Život. Jeho organizačnou dušou je generálny tajomník SSP Ľudomír Molitoris, aj s...
KRESŤANSKÉ HODNOTY OSLOVUJÚ O tom, že kresťanské hodnoty majú čo povedať, presvedčila výtvarná výstava a slávnostné hudobno-poetické popoludnie s duchovným slovom, ktoré sa uskutočnili v nedeľu 27. 5. 2018 na sviatok Najsvätejšej Trojice v Bratislave. Výstava plagátov Trinitas...
Putovný literárny tábor pre detských čitateľov Prázdninové tábory sú rozličné. Knižnica pre mládež mesta Košice pripravila pre svojich pravidelných aktívnych čitateľov ako odmenu tábor nielen literárny, ale aj putovný.  Trinásti „Strážcovia kníh“ pri putovaním za rozprávkou museli zdolať...
Vo štvrtok 9. marca 2017 sa v priestoroch Divadla LAB Vysokej školy múzických umení v Bratislave na Svoradovej ulici uskutočnila promócia knihy Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozefa Mokoša). Je to kolektívna dielo o živote a diele tohto nášho významného literáta...
Na fotografii Stanislav Štepka, vedúca ososbnosť Radošinského naivného divadla (vpravo), a Anna Šikulová, vdova po Vincetovi Šikulovi (druhá sprava). Foto: archív RND   Tretieho marca tohto roku sa slávnostne ukončí výstava Cesty Vincenta Šikulu, ktorú možno  navštíviť vo výstavnej sieni...
Vyhodnotenie 5. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2016 pre stredné školy 5. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Knihy...
MESTO POD URPÍNOM V ZNAMENÍ LITERATÚRY A HUDBY JANA BORGUĽOVÁ V týždni od 14. do 18. marca 2016 sa konal jubilejný XX. festival Literárna Banská Bystrica. Jeho začiatok sa viaže na predčasný a definitívny odchod významného slovenského básnika Mikuláša Kováča (1934 – 1992), ktorý...

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2021

 61 712 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 281 031 

V roku 2020 ste si prezreli
 
1 331 728 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com